Dinsdag 28 juli 2015

Antropometrie, fysieke fitheid en technische vaardigheden bij jeugdvoetballers.

Het opstellen van een multidisciplinair talentidentificatie- en begeleidingsmodel voor –15- en –16-jarige voetballers vormde het doel van deze studie.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 35, 5, 2002. R. Philippaerts, R. Vaeyens, J. Bourgois, D.G. Cauwelier, M.O. Janssens, B.J. van Renterghem, J. Vrijens. Trefwoorden: congres, begeleidingsmodel, jeugdvoetbal, talentidentificatie, Ghent Youth Soccer Project

Het opstellen van een multidisciplinair talentidentificatie- en begeleidingsmodel voor –15- en –16-jarige voetballers vormde het doel van deze studie. In het Ghent Youth Soccer Project werden 233 jeugdvoetballers van nationaal, provinciaal en gewestelijk niveau gedurende vijf jaar gevolgd. Zij werden onderzocht op antropometrische eigenschappen, fysieke fitheid, aërobe en anaërobe capaciteit en technische vaardigheden. Variantieanalyse en stapsgewijze discriminantanalyse werden uitgevoerd om die variabelen te detecteren die het best onderscheid kunnen maken tussen de spelniveaus van de spelers per leeftijdsgroep. De nationale voetballers scoorden op minimaal 84% van de prestatietests beter in vergelijking met hun minder vaardige leeftijdsgenoten. Dit onderstreept het multifactoriële karakter van voetbal. Voor beide leeftijdsgroepen zijn de shuttle tempo en dribbeltest goede parameters voor talentidentificatie. Op basis van de resultaten kan besloten worden dat deze testbatterij toegepast kan worden bij het opstellen van referentiewaarden voor trainingsprogramma’s van talentvolle jeugdvoetballers.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.