Vrijdag 07 augustus 2015

Ankle sprains in volleyball. Players off balance?

Acute laterale enkelbandletsels, ook wel enkelverstuikingen genoemd, zijn de meest frequent voorkomende blessures in een variëteit aan sporten. Sporters die een enkelverstuiking oplopen hebben een verhoogd risico op een volgende enkelverstuiking, wat in 20 tot 50% van de gevallen leidt tot chronische pijn of enkelinstabiliteit.
Proefschrift, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 6, 2004. E. Verhagen. Trefwoorden: volleybal, balans, enkelklachten, verstuiking, propriocepsis, preventie

Acute laterale enkelbandletsels, ook wel enkelverstuikingen genoemd, zijn de meest frequent voorkomende blessures in een variëteit aan sporten. Sporters die een enkelverstuiking oplopen hebben een verhoogd risico op een volgende enkelverstuiking, wat in 20 tot 50% van de gevallen leidt tot chronische pijn of enkelinstabiliteit. Van alle sporters hebben volleyballers relatief het hoogste aantal enkelverstuikingen. Het hoge risico op een enkelverstuiking en de gevolgen van een enkelverstuiking op lange termijn waren de belangrijkste redenen om onderzoek te doen naar het nut van preventieve maatregelen om deze letsels bij volleyballers te voorkomen. Het onderzoek is heel netjes opgezet, waarbij de ‘sequence of prevention of sports injuries’ wordt gevolgd. Door cohortonderzoek wordt de incidentie van acute en overbelastingsblessures bij volleybal vastgesteld en worden de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van deze  blessures onderzocht. Onderzocht werd wat de effecten waren van tape, brace, hoge schoen of proprioceptieve training op het voorkomen van enkelblessures. Een tape, brace of proprioceptieve training blijken even effectief te zijn. Er wordt ook een preventieve maatregel ontwikkeld, die is geïntroduceerd en  geëvalueerd.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.