Maandag 10 augustus 2015

Anemie bij sporters

Het doel van deze literatuurstudie is het beschrijven van de huidige kennis met betrekking tot de prevalentie, de oorzaken en de behandeling van inspanningsgerelateerde anemie. Intravasculaire hemolyse is een zeldzame oorzaak van inspanningsgerelateerde hematurie en anemie. Mechanische, osmotische en oxidatieve schade aan erytrocyten wordt als oorzaak verondersteld. Behandeling is meestal niet nodig.
Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport, 35, 6, 2002. R.F. van Oosterom, G. Rietjens, H. Kuipers. Trefwoorden: sportanemie, ijzerdeficiëntie, anemie, hemolyse, hematurie, literatuurstudie

Het doel van deze literatuurstudie is het beschrijven van de huidige kennis met betrekking tot de prevalentie, de oorzaken en de behandeling van inspanningsgerelateerde anemie. Intravasculaire hemolyse is een zeldzame oorzaak van inspanningsgerelateerde hematurie en anemie. Mechanische, osmotische en oxidatieve schade aan erytrocyten wordt als oorzaak verondersteld. Behandeling is meestal niet nodig. Mogelijk is er sprake fysiologische adaptatie aan inspanning. De prevalentie van ijzergebreksanemie is met 1-3% vergelijkbaar met die van niet-sporters. IJzergebrek komt vaker voor: 9,5-57%. Specifieke inspanningsgerelateerde oorzaken zijn gastrointestinaal en urogenitaal bloed- (en daardoor ijzer-)verlies, trainingsspecifieke ijzerdepletie en ijzerinsufficiënte voeding. Pseudo-anemie door verdunning na inspanning komt frequent voor en dient in de differentiaaldiagnose meegenomen te worden. In tegenstelling tot (ijzergebreks-)anemie is er bij ijzergebrek meestal geen prestatievermindering, waardoor de rol van ijzergebrek als overgangsstadium naar ijzergebreksanemie en het nut van ijzersuppletie worden betwijfeld. Routinematige, blinde ijzersuppletie gebeurt frequent, hoewel harde medische gronden ontbreken en dit niet zonder risico’s is. Nader onderzoek is geboden bij ijzergebreksanemie en behandeling via voedingsadviezen en ijzersuppletie. Concluderend: (pathologische) anemie komt bij sporters niet vaker voor dan bij niet-sporters. De rol van ijzersuppletie wordt betwijfeld en is niet zonder risico’s.