Vrijdag 07 augustus 2015

Analysis of muscle recruitment in overhead athletes

Begrip en kennis van de mechanische aspecten van bovenhandse activiteiten zoals serveren, smashen bij tennis en werpen bij honkbal leiden tot een verbeterde interpretatie van schouderproblemen bij ‘overhead athletes’. Ann Cools beschrijft in haar dissertatie één van de vele aspecten die bij de complexe schouderbeweging een belangrijke rol spelen, namelijk de invloed van de scapulabeweging en stabiliteit van de scapula op het ontstaan van schouderklachten.
Proefschrift, verschenen in Geneeskunde & Sport, 36, 4, 2003. A.Cools. Trefwoorden: schouderproblematiek, bovenhands, scapulabeweging, stabliteit.

Begrip en kennis van de mechanische aspecten van bovenhandse activiteiten zoals serveren, smashen bij tennis en werpen bij honkbal leiden tot een verbeterde interpretatie van schouderproblemen bij ‘overhead athletes’. Ann Cools beschrijft in haar dissertatie één van de vele aspecten die bij de complexe schouderbeweging een belangrijke rol spelen, namelijk de invloed van de scapulabeweging en stabiliteit van de scapula op het ontstaan van schouderklachten. De door hem ontwikkelde ‘kinetic chain theory’ geldt als een van de belangrijkste verklaringen voor functionele schouderinstabiliteit en secundaire impingement van de schouder en de rol van de scapula hierbij. In haar proefschrift doet Ann Cools onderzoek naar de relatie tussen functionele instabiliteit en impingement van de schouder en scapulaire disfunctie. Zij doet onderzoek naar een nieuw aspect van neuromusculaire controlemechanismen van de scapula, te weten timing van spieractiviteit en spierrekruteringsvolgorde van de trapezius musculatuur. In een volgende studie vergelijkt Cools de latentietijden van gezonde proefpersonen met personen met verschijnselen van impingement, c.q. functionele instabiliteit. In het volgende onderdeel van haar proefschrift vergelijkt Cools de isokinetische peak torque van de pro- en retractie van de schoudergordel. Het proefschrift van Ann Cools legt de relatie tussen een veel voorkomend klinisch probleem en de invloed hierop van de scapula musculatuur. Door het ontwikkelen van valide, specifieke testprocedures vergr oot zij het inzicht in de etiologie en behandelingsstrategieën van schouderaandoeningen.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.