Woensdag 19 augustus 2015

An evaluation of the apprehension, relocation and surprise tests for anterior shoulder instability

Er wordt een samenvatting gegeven van het artikel ‘An evaluation of the apprehension, relocation and surprise tests for anterior shoulder instability’ (Lo IK, Nonweiler B, Woolfrey M, Litchfield R, Kirkley A.Am J Sports Med 2004;32(2):301-307). Er zijn relatief weinig onderzoeken bekend naar de validiteit van testen met betrekking tot de diagnostiek van anterieure instabiliteit van de schouder.
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. T. Schers. Trefwoorden: testen, schouderinstabiliteit

Er wordt een samenvatting gegeven van het artikel ‘An evaluation of the apprehension, relocation and surprise tests for anterior shoulder instability’ (Lo IK, Nonweiler B, Woolfrey M, Litchfield R, Kirkley A.Am J Sports Med 2004;32(2):301-307). Er zijn relatief weinig onderzoeken bekend naar de validiteit van testen met betrekking tot de diagnostiek van anterieure instabiliteit van de schouder. Het doel van dit onderzoek was om in dat manco te voorzien en de validiteit van een aantal testen als voorspeller van voorste instabiliteit van de schouder te beoordelen. Afzonderlijk bekeken was de surprise (release) test de enige goede accurate test met een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 63,9% en 98,9%.  De resultaten suggereren dat een positieve uitslag bij alle drie de testen zeer specifiek en voorspellend is voor traumatische anterieure  glenohumerale instabiliteit.

  • Wilt u de samenvatting artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.