Maandag 24 augustus 2015

Advies Onderzoek Sportgezondheidszorg - sport en bewegen

Deze publicatie handelt over het huidige en gewenste wetenschappelijke onderzoek op het gebied van sport, bewegen en gezondheid en de daarbij ervaren knelpunten.
VSG archiefnummer N00655

Deze publicatie handelt over het huidige en gewenste wetenschappelijke onderzoek op het gebied van sport, bewegen en gezondheid en de daarbij ervaren knelpunten. Analyse van deze inventarisatie heeft geleid tot aanbevelingen over prioriteiten voor onderzoek op dit gebied, die gestimuleerd dienen te worden via een onderzoekprogramma en een versterking van de infrastructuur. Allereerst wordt ingegaan op het onderzoeksdomein sportgezondheidszorg en de negatieve en positieve effecten van sporten en bewegen op de gezondheid. Vervolgens wordt een beeld geschetst van het lopend en gewenst onderzoek op het terrein van de sportgezondheidszorg. Tot slot komt de programmering van onderzoek en de versterking van de onderzoeksinfrastructuur aan bod. Met bijlagen en literatuuropgave.