Vrijdag 14 augustus 2015

Acute quadriceps muscle strains, magnetic resonance imaging features and prognosis

Samenvatting van het artikel ‘Acute quadriceps muscle strains, magnetic resonance imaging features and prognosis’ (Cross TM, Gibbs N, Houang MT, Cameron M. Am J Sports Med 2004;32(3):710-719) In dit onderzoek werd onderzocht welke relatie er bestaat tussen de MRI bevindingen na een acute verrekking (‘strain’) van de m. quadriceps en de prognose.
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. T. Schers. Trefwoorden: ACSM, quadriceps, verrekking, MRI, prognose

Samenvatting van het artikel ‘Acute quadriceps muscle strains, magnetic resonance imaging features and prognosis’ (Cross TM, Gibbs N, Houang MT, Cameron M. Am J Sports Med 2004;32(3):710-719) In dit onderzoek werd onderzocht welke relatie er bestaat tussen de MRI bevindingen na een acute verrekking (‘strain’) van de m. quadriceps en de prognose. De hypothese was dat MRI nuttig kan zijn bij het stellen van de prognose. In drie jaar tijd werd bij 25 Amerikaanse football-spelers binnen 24-72 uur na het trauma een MRI verricht ter bepaling van de lokalisatie en de grootte van de verrekking. De tijd tussen trauma en volledige trainingshervatting werd beschouwd als de revalidatieduur. Resultaten: bij zeven personen was de verrekking gelokaliseerd in het centrale (pees) gedeelte van de m. rectus femoris en was de gemiddelde revalidatieduur 26,9 dagen. Bij een verrekking in het perifere gedeelte van de m. rectus femoris (acht spelers) was de gemiddelde revalidatieduur 9,2 dagen, terwijl de revalidatieduur bij een verrekking van de m. vastus medialis of lateralis (zes spelers) 4,4 dagen was. Bij drie spelers met een normale MRI was de gemiddelde revalidatieduur 5,7 dagen. Geconcludeerd werd dat een verrekking van het centrale (pees)gedeelte van de m. rectus femoris de ‘red flag’ diagnose is, te associëren met een significant langere revalidatieduur. De eindconclusie is dat MRI behulpzaam is bij het stellen van de prognose bij acute quadriceps strains. Interessant zijn de illustraties die bij dit artikel staan: er zijn indrukwekkende afwijkingen te zien op de MRI, maar de revalidatieduur is zeer kort!

  • Wilt u deze samenvatting inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.