Donderdag 28 juli 2016

Acute pijn aan de achillespees; een geïsoleerde ruptuur van de distale m. plantaris

In de onderstaande casus wordt een acuut letsel rond de achillespees gepresenteerd, wat blijkt te berusten op een geïsoleerde ruptuur van de distale pees van de m. plantaris. Zowel de echografie als het MRI beeld tonen het letsel aan. De plantarisruptuur kan zich presenteren als een acute achillespeesruptuur, maar onderscheidt zich klinisch onder andere door een spoedig herstel, waarbij echografisch onderzoek diagnostisch uitkomst biedt.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde, 5, 2011. : R. van Linschoten. Trefwoorden: achillespees, ruptuur, musculus plantaris, plantaris, echo, mri, trauma, achillespeesruptuur, gescheurde achillespees, peritendinium, plantarisruptuur,

Samenvatting

In de onderstaande casus wordt een acuut letsel rond de achillespees gepresenteerd, wat blijkt te berusten op een geïsoleerde ruptuur van de distale pees van de m. plantaris. Zowel de echografie als het MRI beeld tonen het letsel aan. De plantarisruptuur kan zich presenteren als een acute achillespeesruptuur, maar onderscheidt zich klinisch onder andere door een spoedig herstel, waarbij echografisch onderzoek diagnostisch
uitkomst biedt.

Summary

This clinical case describes an acute indirect traumatic injury to the Achilles tendon region of a professional handball player. After ultrasound and MRI investigation the injury appears to consist of an isolated rupture of the plantar muscle tendon. A plantar tendon rupture may mimic an acute Achilles tendon rupture but can be differentiated by quick clinical recovery. Ultrasound investigation is useful in case of diagnostic uncertainty.

Inleiding

Bij traumatische en acuut optredende pijn in de achillespeesregio dient in eerste instantie een achillespeesruptuur te worden uitgesloten. Met behulp van anamnese – het klassieke ‘gevoel van een slag tegen de kuit’ – en eenvoudig onderzoek, zoals het op de tenen kunnen staan en de ‘kuit-knijpproef’ van Thompson,kan de waarschijnlijkheidsdiagnose worden gesteld.1 Omdat een achillespeesruptuur belangrijke therapeutische en prognostische consequenties heeft- zowel in ADL als in de sport – dient bij diagnostische twijfel aanvullend onderzoek te worden verricht. De echografie is hierbij behulpzaam.2
De onderstaande casus beschrijft een handbalspeler met acute achillespeespijn en de uiteindelijke diagnose, waarbij gebruik wordt gemaakt van echografie en MRI onderzoek.

Casuïstiek

Een 21-jarige professionele handbalspeler wordt door zijn teamarts verwezen naar de sportarts in het ziekenhuis in verband met pijn aan de linker achillespees. Uit de anamnese wordt duidelijk dat de pijnklachten acuut zijn ontstaan tijdens een sprint in een wedstrijd drie dagen voor consult en dat hij in verband met de pijn de wedstrijd heeft gestaakt. Ook de dagen erna was het normale lopen beperkt door pijn aan de achillespees en ontstond er zwelling. Er werden geen pre-existente achillespeesklachten vermeld. Bij lichamelijk onderzoek viel een mankend gangpatroon op en was er zichtbare zwelling rond de linker achillespees. Op de tenen staan was beperkt mogelijk door de pijn en de test volgens Thompson was niet afwijkend. Bij palpatie bestond er pijn over het middendeel van de achillespees maar leek de continuïteit intact. Krachtig aanspannen van de kuitspieren was mogelijk in liggende positie. Onder de differentiaal diagnose (partiële) achillespeesruptuur dan wel een acute paratendinopathie van de achillespees werd een echografisch onderzoek gemaakt. Deze vertoonde het beeld van een subtotale ruptuur van de distale m. plantaris (afbeelding 1). De achillespees was intact en toonde geen aanwijzingen voor ruptuur of vocht in het peritendinium. Ter completering van de beeldvorming werd een MRI vervaardigd die het eerder gevonden beeld bevestigde (afbeelding 2). De initiële behandeling bestond uit onbelast mobiliseren met behulp van krukken, een compressieverband, gedurende vijf dagen lokale ijsapplicatie (3-4 maal daags) en NSAID’s. Bij controle na een week kon de patiënt normaal lopen en bestond er enige zwelling aan de mediale zijde van de achillespees die drukpijnlijk was. Patiënt werd verwezen naar de sportfyisotherapeut en doorliep een progressief oefenprogramma. Initieel werd er licht belast gefietst, daarna werd er gebruik gemaakt van de crosstrainer en via kuitspiertraining en snelwandelen kon hij na drie weken pijnvrij hardlopen. Na de 4e week kon hij in zijn teamtraining instromen en de competitie hervatten.

Beschouwing

De m. plantaris is een spier die bij ongeveer 80% van de mensen is aangelegd. Zijn origo ontspringt aan het inferieure deel van de laterale femurcondyl en insereert op het postero-mediale deel van de calcaneus.3 Dit maakt het een biarticulaire spier. De spierbuik bevindt zich in de knieholte en de spier loopt met een lange pees schuin tussen mediale m. gastrocnemius en m. soleus naar distaal. De distale pees kan soms vervlochten zijn met het mediale deel van de achillespees. De plantaris spierbuik kan bij atleten soms een rol spelen in de vorm van hypertonie als oorzaak van onbegrepen pijn in de knieholte en meer distaal geassocieerd zijn met chronische pijn aan de achillespees.4,5
Geïsoleerde rupturen van de m. plantaris worden weinig beschreven en hoewel incidentiecijfers niet bekend zijn, wordt onderrapportage vermoed.6-8 Het is niet uit te sluiten dat de plantarisruptuur ten onrechte wordt gediagnostiseerd als een acute exacerbatie van een achillestendinopathie of als een (partiële) acute achillespeesruptuur. In hoeverre het niet verifiëren van de diagnose door het achterwege laten van beeldvorming een rol speelt is niet duidelijk. Recentelijk is in een kleine studie de betrouwbaarheid van het echografisch onderzoek (vergeleken met MRI scan) aangetoond, waardoor eenvoudig het onderscheid tussen plantaris- en achillespeesletsel kan worden gemaakt.9 Ook in deze casus kon de diagnose worden bevestigd door echografisch onderzoek. Het klinisch beloop – dat werd ondersteund door een progressief oefenprogramma - werd gekenmerkt door een vlot en volledig herstel. Het laatste is in overeenstemming met een eerdere publicatie.8 De betrokkene in deze casus is een halfjaar nadien volledig actief zonder restklachten. In de literatuur zijn geen nadelige lange termijn effecten van dit letsel beschreven.

Literatuur

  1. Maffulli N, Ajis A. Management of chronic ruptures of the Achilles tendon. J Bone Joint Surg Am 2008;90(6):1348-60.
  2. Popovic N, Lemaire R. Diagnosis and treatment of acute ruptures of the Achilles tendon. Current concepts review. Acta Orthop Belg 1999;65(4):458-71.
  3. Netter F. The Ciba collection of medical illustrations. New Jersey: Ciba Geigy Corp, 1987.
  4. Hendriks ER. Plantaris hypertonie en manipulatie. Geneeskunde en Sport 1983;4:108-09.
  5. Alfredson H. Midportion Achilles tendinosis and the plantaris tendon. Br J Sports Med 2011;[Epubahead of print](May 31).
  6. Ledbetter H. Ruptured plantaris tendon. An easily overlooked entity. Tex State J Med 1960;56:738-9.
  7. Hamilton W, Klostermeier T, Lim EV, Moulton JS. Surgically documented rupture of the plantaris muscle: a case report and literature review. Foot Ankle Int 1997;18(8):522-3.
  8. Harmon KJ, Reeder MT, Udermann BE, Murray SR. Isolated rupture of the plantaris tendon in a high school track athlete. Clin J Sport Med 2006;16(4):361-3.
  9. Bianchi S, Sailly M, Molini L. Isolated tear of the plantaris tendon: ultrasound and MRI appearance. Skeletal Radiol 2010;40(7):891-5.