Maandag 03 augustus 2015

Acute inversietrauma van de enkel

Multidisciplinaire richtlijn met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners.
VSG Richtlijn, multidisciplinaire richtlijn (2010). P.A. van Beek & H. Bloo, e.a. VSG & NOTS, e.a. ISBN 978-90-75959-05-5. Trefwoorden: acuut inversietrauma, enkel, multidisciplinair, richtlijn, X-malleolus, X-middenvoet, voorste schuifladetest, rice, ijsapplicatie, operatief, conservatief, oefentherapie, propriocepsis.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De multidisciplinaire richtlijn Acute inversietrauma van de enkel is tot stand gekomen in samenwerking met de NOTS, NOV, NVT, NVvH, NGS en NVFS en ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Dit is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Inhoud richtlijn:
Algemene inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
1.2 Doelstelling
1.3 Richtlijngebruikers
1.4 Definitie acute inversietrauma van de enkel
1.5 Probleemomschrijving en uitgangsvragen
1.6 Werkwijze van de expertgroep
1.7 Uitgangsdocumenten en wetenschappelijke onderbouwing
1.8 Kosteneffectiviteit
1.9 Implementatie
1.10 Juridische betekenis van richtlijnen
1.11 Herziening
1.12 Begrippenlijst

2. De betrouwbaarheid van diagnostiek
2.1 Inleiding
2.2 Wat is de betrouwbaarheid van palpatiepijn?
2.3 Wat is de betrouwbaarheid van zwelling?
2.4 Wat is de betrouwbaarheid van de voorste schuifladetest?

3. De waarde van therapeutische interventies
3.1 Inleiding
3.2 Wat is de waarde van rust?
3.3 Wat is de waarde van ijsapplicatie?
3.4 Wat is de waarde van compressie?
3.5 Wat is de waarde van elevatie?
3.6 Wat is de waarde van de RICE-regel in zijn geheel?
3.7 Wat is de waarde van protectie?
3.8 Wat is de waarde van medicatie?
3.9 Wat is de waarde van fysische technieken?
3.10 Wat is de waarde van primair operatief herstel bij een laterale enkelbandruptuur?
3.11 Wat is de waarde van oefentherapie?

4. De gevolgen van het acute inversietrauma van de enkel
4.1 Inleiding
4.2 Wat zijn de gevolgen ten aanzien van de propriocepsis?
4.3 Wat zijn de gevolgen ten aanzien van de neurogene structuren?
4.4 Wat zijn de gevolgen ten aanzien van de kracht van de omringende musculatuur?
4.5 Hoe kan functioneel herstel van de enkel worden vastgesteld?

Bijlage Begrippenlijst
Samenvatting
Stroomdiagram