Donderdag 30 juli 2015

Acute Ankle Injuries; diagnostic and therapeutic strategies on evidence-based grounds

Dit proefschrift brengt de literatuur en lacunes in kaart over acuut enkelletsel, met gericht onderzoek om zo tot een betere diagnostische en therapeutische strategie te komen.

Acuut enkelletsel behoort tot een van de meest voorkomende letsels. In de Verenigde Staten zijn er 20.000 patiënten per dag die zich melden op een eerste hulp met een acuut enkeltrauma. Dit zijn zo'n 10% van alle patiënten. In Nederland zijn dit ongeveer 425.000 patiënten per jaar. In 50% van alle gevallen zijn deze letsels gerelateerd aan sport. In de literatuur blijft controverse bestaan omtrent  de diagnose en behandeling van het acute enkelletsel.

Doel van dit proefschrift is het in kaart brengen van de literatuur en lacunes opvullen met gericht onderzoek om zo tot een betere diagnostische en therapeutische strategie te komen.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com