Vrijdag 14 augustus 2015

Activity-friendly neighborhoods for children; measurement of physical activity and environmental correlates

Overgewicht bij kinderen neemt nog steeds toe mede omdat zij in het algemeen weinig bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl heeft hoge prioriteit. Om effectieve strategie├źn te ontwikkelen die een actieve leefstijl van kinderen en adolescenten stimuleren en een zittende leefstijl tegengaan, is het van groot belang om meer inzicht te krijgen in hun activiteitenpatroon.
Proefschrift (2009), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in bewegen bij kinderen. Auteur: Vries, De, S.I., Vrije Universiteit Amsterdam, evidence based informatie. (chronische) Aandoening: overgewicht. Aard van de informatie: onderzoek.

Overgewicht bij kinderen neemt nog steeds toe mede omdat zij in het algemeen weinig bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl heeft hoge prioriteit. Om effectieve strategieën te ontwikkelen die een actieve leefstijl van kinderen en adolescenten stimuleren en een zittende leefstijl tegengaan, is het van groot belang om meer inzicht te krijgen in hun activiteitenpatroon. Lichamelijke activiteit is echter moeilijk te meten, vooral bij de jeugd. Dit proefschrift geeft inzicht in het meten van lichamelijke activiteit bij kinderen en adolescenten. Daarnaast wordt een aantal kenmerken van de Nederlandse gebouwde omgeving geïdentificeerd die een actieve leefstijl bij kinderen kunnen bevorderen of belemmeren.