Maandag 03 augustus 2015

Action-based imagery; on the nature of mentally imagined motor actions

Onderzoek naar het effect van mentale voorstellingen op de daadwerkelijke uitvoering van bewegingen.

Dit proefschrift gaat over mentale voorstellingen van bewegingen. Voor mentale voorstellingen van bewegingen zijn met name de visuele, kinesthetische (lichaams- of spiergevoel) en haptische zintuigen van belang. Om de aard van mentale voorstellingen van bewegingen te bestuderen worden in dit proefschrift effecten van dergelijke voorstellingen op de daadwerkelijke uitvoering van bewegingen onderzocht.