Vrijdag 14 augustus 2015

Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid

Sinds 2006 voerde het Mulier Instituut onder de naam SportersMonitor drie keer een grootschalig bevolkingsonderzoek uit met diverse onderwerpen die de sport belichten (2006, 2008 en 2010). De SportersMonitor 2010 is qua opzet vergelijkbaar met de SportersMonitor 2008.
Rapport (2012). R. van den Dool & A. Elling. Mulier Instituut & NISB e.a. Evidence based informatie. Trefwoorden: Actieve leefstijl, sportloopbanen, sportersmonitor, beweeggedrag

Sinds 2006 voerde het Mulier Instituut onder de naam SportersMonitor drie keer een grootschalig bevolkingsonderzoek uit met diverse onderwerpen die de sport belichten (2006, 2008 en 2010). De SportersMonitor 2010 is qua opzet vergelijkbaar met de SportersMonitor 2008. De onderwerpen van de monitor wijken echter af. Net als de Sportersmonitor 2008 is ook deze editie een belangrijke aanvulling op de trendonderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau die de ontwikkeling van de sport in de tijd beschrijven (Breedveld, Kamphuis & Tiessen-Raaphorst, 2008). De SportersMonitor 2010 is tot stand gekomen op initiatief van het Mulier Instituut. Twee meer omvangrijke onderwerpen ‘dragen’ het onderzoek. Voor het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is dat het onderwerp Actieve leefstijl en voor NOC*NSF sportloopbanen. In 2006 en 2008 is de SportersMonitor in samenwerking met NOC*NSF uitgevoerd. De monitor van 2010 bevat net als de SportersMonitor 2008 vragen over opvattingen over sport (verenigingen), de organisatie van de Olympische Spelen in 2028, de acceptatie van homoseksuelen in de sport en vrijwilligerswerk in de sport. Een niet eerder opgenomen onderwerp betreft vragen aan mensen die lid van een sportvereniging zijn over de beleving van zijn of haar vereniging.