Donderdag 30 juli 2015

ACSM Position Stand 'The female athlete triad'

De femal triad behelst de relatie tussen beschikbaarheid van energie, menstruele functie en botdichtheid met klinische manifestatie van eetstoornissen (maar ook toename van sportactiviteit zonder toename van voeding), amenorrhoe en lage botdichtheid of osteoporosis.
ACSM Position Stand (2013). Richtlijn gehanteerd door VSG. Evidence based. Trefwoorden: Triad, female athlete triad, vrouwen, richtlijnen

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Op de website staan ook de ACSM Position Stands vermeld die door de sportartsen worden gevolgd en waarvan een Nederlandse samenvatting door de sportartsen is opgesteld.

De uitgever van deze Position Stand is de American College of Sports Medicine (ACSM). De ACSM is de Amerikaanse wetenschappelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen.

Position Stands zijn officiële documenten van de ACSM over onderwerpen die gerelateerd zijn aan sportmedische zaken en bewegingswetenschappen. Alle Position Stands en Joint Position Statements zijn online gepubliceerd.

Nederlandse samenvatting van de Position Stand
De femal triad behelst de relatie tussen beschikbaarheid van energie, menstruele functie en botdichtheid met klinische manifestatie van eetstoornissen (maar ook toename van sportactiviteit zonder toename van voeding), amenorrhoe en lage botdichtheid of osteoporosis. Door de juiste voeding leidt de relatie juist tot goede gezondheid doordat de drie factoren elkaar positief beïnvloeden. Een disbalans kan echter irreversibele consequenties hebben. Een verstoord eetgedrag, eetstoornissen en amenorroe treden vaker op in sporten waarbij slankheid gewenst is.

Screening op de Triad dient bij de aanstellingskeuring of jaarlijkse
sportkeuring verricht te worden. Wanneer één van de drie onderdelen van de Triad gediagnosticeerd worden, moet op de andere gecontroleerd worden. De arts dient alert te zijn op signalen of symptomen van een eetstoornis. Bevindingen bij lichamelijk onderzoek kunnen zijn: bradycardie, orthostatische hypotensie, koude acra, lanugo* beharing en vergrote oorspeeksel klieren. Een normaal bloedbeeld sluit een disbalans in de Triad niet uit.

Preventie en vroege interventie is van belang, hiervoor is educatie de aangewezen manier. Voor de behandeling is een multidisciplinair team, bestaande uit een arts, geregistreerde diëtist en een
geestelijk gezondheidswerker, gewenst. Eerste stap is verhoging van de energieopname en verlaging van het energieverbruik, om zo de menstruele cyclus en botdichtheid te herstellen. Bij eetstoornissen is psychotherapie onontbeerlijk. Indien atleten met een gestoord eetpatroon of een eetstoornis niet meewerken aan de behandeling, is het noodzakelijk de training te verminderen of stop te zetten.