Donderdag 30 juli 2015

ACSM Position Stand 'Exercise and Acute Cardiovascular Events'

Normale fysieke activiteit reduceert het aantal coronaire hartziekten, maar zware inspanning kan daarentegen het risico op plotse dood en het acuut myocardinfarct verhogen bij daarvoor gevoelige personen.
VSG Richtlijn, ACSM Position Stands die door de sportartsen worden gevolgd en waarvan een Nederlandse samenvatting door de sportartsen is opgesteld (2013). Trefwoorden: cardiovasculaire aandoeningen, hypertrofische cardiomyopathie, anomalie, coronairarteriƫn, arrythmogene rechter ventrikel dysplasie,

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Op de website staan ook de ACSM Position Stands vermeld die door de sportartsen worden gevolgd en waarvan een Nederlandse samenvatting door de sportartsen is opgesteld.

De uitgever van deze Position Stand is de American College of Sports Medicine (ACSM). De ACSM is de Amerikaanse wetenschappelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen.

Position Stands zijn officiële documenten van de ACSM over onderwerpen die gerelateerd zijn aan sportmedische zaken en bewegingswetenschappen. Alle Position Stands en Joint Position Statements zijn online gepubliceerd.

Nederlandse samenvatting van de Position Stand:
Normale fysieke activiteit reduceert het aantal coronaire hartziekten, maar zware inspanning kan daarentegen het risico op plotse dood en het acuut myocardinfarct verhogen bij daarvoor gevoelige personen. In het algemeen komen acute inspanningsgerelateerde cardiale events voor bij mensen met structurele hartaandoeningen. Erfelijke of aangeboren cardiovasculaire afwijkingen, zoals hypertrofische cardiomyopathie, anomalie van de coronairarteriën en arrythmogene rechter ventrikel dysplasie, zijn overwegend verantwoordelijk voor de cardiale events bij jonge individuen. Bij volwassenen is coronaire atherosclerose met als gevolg acute plaque ruptuur of trombose primair verantwoordelijk voor deze events. De incidentie van zowel acuut myocardinfarct als plotselinge dood is het grootst in de minst actieve individuen. Hoewel regelmatige gemiddelde fysieke activiteit dus beschermend is, blijkt wel dat plotse en zware inspanning een risicofactor is op het ontwikkelen van een cardiaal event.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn geen data bekend die het effect van bepaalde interventies aantonen, echter een aantal aanbevelingen voor strategieën kan worden gedaan:
- Behoud van lichamelijke fitheid door middel van regelmatige lichamelijke inspanning.
- Het screenen van patiënten voor deelname aan fysieke activiteiten, waardoor hoog-risico patiënten kunnen worden geïdentificeerd en geadviseerd.*
- Opleiding van sportbegeleiders en sporters om mogelijke prodromale symptomen (frequent vermeld zijn pijn op de borst, vermoeidheid en pijn in de epigastrio) te herkennen en eerste hulp te kunnen verlenen bij een cardiaal event.
- Het ontmoedigen van hoog-risico patiënten om hoog-risico activiteiten te ondernemen.

*Er wordt geen melding gedaan wat de indicaties voor screening zijn en wat deze moet omvatten. Lausanne protocol wordt niet aangehaald.