Maandag 20 november 2017

Aantal sportblessurebehandelingen op SEH neemt af

Veiligheid NL publiceerde recentelijk het Rapport ‘Sportblessures 2016’. Een voor de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) belangrijke conclusie uit dit rapport is dat het aantal SEH-bezoeken gerelateerd aan sportblessures vanaf 2000 is afgenomen. Hier zijn aanwijsbare redenen voor. De VSG denkt dat als aanvullende reden de toegenomen zelfredzaamheid van de sporter kan worden gerekend. Met specifieke online hulp bij een sportblessure kan de sporter gericht zijn/haar weg vinden naar de juiste (sport)zorgprofessional.

Afname van een derde

In 2016 deden naar schatting 121.000 sporters een beroep op de SEH-afdeling na een sportblessure. Dit aantal is van 2000-2016 met een derde afgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de meeste mensen die zelfstandig de SEH opzoeken, dus zonder verwijzing, worden terugverwezen naar de eigen huisarts of behandeld worden op de nabij gelegen huisartsenpost. Het is dus niet hard te maken dat er daadwerkelijk minder sportblessures waren die een behandeling behoefden.

(Online) hulpmiddelen

Uiteraard zijn de ernstige, acute sportblessures, zoals fracturen en laesies, letsels die op de SEH thuis horen. De kleinere, misschien al wat langer aanwezige sportblessures niet (per definitie). Voor dit soort blessures heeft de VSG op sportzorg.nl de blessure-adviseur ontwikkeld. De sporter kan op een animatiesporter aangeven waar de klacht zich bevindt en aan de hand van een aantal stappen tot een voorzichtige indicatie komen van wat de blessure is (een zelf-diagnose)  en wat hij/zij er het beste aan kan doen. Op deze manier kan de sporter zelf bepalen of het nodig is een sportzorgprofessional te bezoeken en direct bepalen welke sportzorgprofessional voor hem/haar het beste is, waardoor het aantal SEH-bezoeken wellicht (nog meer) kan afnemen. De blessure-adviseur is dan ook een voorbeeld van een (online) hulpmiddel dat de zelfredzaamheid bij sportblessures vergroot.

Meer informatie

  • Bekijk de blessure-adviseur;
  • Lees het rapport ‘Sportblessures 2016’ van VeiligheidNL en lees meer over onder andere  welke sporten de meeste sportblessures op hebben geleverd en welke blessures veel voorkwamen in 2016.