Algemene Voorwaarden

Online platform Sport & Geneeskunde

Het online platform Sport & Geneeskunde biedt via haar website (www.sportengeneeskunde.nl, hierna de “Website”) en de mailingen (hierna de “Mailing”) artikelen, teksten en andere materialen aan die door de Vereniging Sportgeneeskunde, haar partners  en derden zijn geproduceerd of aangeleverd. Sport & Geneeskunde is beschikbaar voor iedereen die een abonnement afsluit (hierna het “Abonnement”, en zij die een abonnement afsluiten (hierna een “Abonnee” of “Abonnees”)). Als Abonnee heeft u onbeperkt toegang tot de Website en de Mailing. 

Abonnement

Via de Website kunt u een Abonnement afsluiten om volledig toegang te krijgen tot de Website en de Mailing. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw inloggegevens. Als u uw gegevens verliest of vermoed dat inbreuk is gemaakt op uw account, laat dit dan direct weten.

Registratie en wachtwoord

Na registratie op de Website ontvangt u een activatiemail. U ontvangt daarnaast een e-mail met wachtwoord van ons. Dit wachtwoord kunt u wijzigen op uw persoonlijke profielpagina. Vanaf het moment van activatie kunt u gebruikmaken van het Abonnement. Het Abonnement is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is derhalve niet toegestaan uw wachtwoord aan derden te verstrekken. 

Prijs en betaling

Wanneer u een Abonnement afsluit, ontvangt u automatisch per mail een bevestiging (let op uw spambox). Het platform Sport & Geneeskunde heeft het recht om de prijs van het Abonnement te wijzigen, maar verhoogt de prijs niet gedurende de looptijd van het Abonnement. Het jaarbedrag wordt in één keer in rekening gebracht. U ontvangt de factuur via e-mail. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft het platform Sport & Geneeskundehet recht het Abonnement op te schorten, te ontbinden en toegang te staken. De genoemde bedragen zijn altijd excl. BTW. 

Voorbeeld

U sluit een abonnement af op 20 januari 2020. Uw abonnement gaat direct in, maar u betaalt vanaf 1 februari 2020. Uw abonnement loopt dan tot 1 februari 2021.

Duur en beëindiging 

Abonnementen  worden aangegaan voor de termijn van minimaal één jaar en worden aangegaan tot wederopzegging. Na het eerste jaar wordt het Abonnement automatisch verlengd. Het Abonnement kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Een eventuele opzegging dient zes weken voor de aanvang van de nieuwe abonnementsperiode bij ons bekend te zijn. Kort voor de ingang van de nieuwe abonnementstermijn ontvangt u de factuur met de prijs van het Abonnement op jaarbasis. Bij beëindiging van het Abonnement gedurende het jaar, is geen restitutie mogelijk. 

Vereniging voor Sportgeneeskunde en Arko Sports Media 

Het platform  Sport & Geneeskunde is een initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde in samenwerking met Arko Sports Media.